Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną zwyczajowo Bożym Ciałem, przeszliśmy w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej cysterskiej parafii. Adorowaliśmy Chrystusa i publicznie wyznaliśmy wiarę.

Kościół Święty od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowach Jezusa: "to jest Ciało moje […], to jest Krew moja" (Mk 14, 22.24).

Foto:  Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie