Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Być znakiem nadziei – to wezwanie towarzyszyło biskupom i prezbiterom diecezji kieleckiej, którzy w sobotę, 14 października przybyli w pielgrzymce do grobu bł. Wincentego Kadłubka, którego doczesne szczątki kryje w swoim wnętrzu nasza jędrzejowska świątynia. Był to dzień modlitwy i zawierzenia. Czas łaski.

W zaproszeniu na to wydarzenie biskup kielecki, Jan Piotrowski skierował do kapłanów swojej diecezji następujące słowa: „W świecie niespokojnym i podzielonym, pełnym przemocy i konfliktów niektórzy pytają, czy można jeszcze mówić o nadziei. To właśnie teraz trzeba odważnie ukazywać prawdziwą i pełną nadzieję człowieka, którą jest Chrystus Pan” (św. Jan Paweł II). Jezus mówi: „Nie lękajcie się”, a święci są Bożymi znakami nadziei, z którą i my, jako kapłani, zostaliśmy posłani i nieustannie posyłani w Kościele, a razem z Kościołem posyłani do świata. Jakie to ważne, aby ona była czytelna w naszym kapłańskim życiu i posługiwaniu. Wiara nam mówi, że źródłem jej jest Najświętsza Eucharystia, którą sprawujemy i adorujemy, a czego przykład daje nam bł. Wincenty Kadłubek”.

Nieco dalej wyjaśnił intencje, jakie winny towarzyszyć braciom w kapłaństwie, przybywającym do najstarszego klasztoru cystersów w Polsce: Jego (bł. Wincentego) wstawiennictwu u Boga powierzymy nasze życie i posługiwanie kapłańskie, prosić będziemy o ożywienie w nas życia duchowego oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego”.

Spotkanie rozpoczęło się słowami powitania wypowiedzianym przed ks. Tomasza Rusieckiego, ojca duchownego kapłanów diecezji kieleckiej. Następnie zebrani biskupi i kapłani wysłuchali konferencji o. opata Rafała Ścibiorowskiego nt. znaczenia modlitwy brewiarzowej, adoracji Najświętszego Sakramentu i lectio divina w życiu kapłana i osoby konsekrowanej.

Ważnym elementem pielgrzymki duchowieństwa była adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie z miłosierdziem Bożym w sakramencie pokuty i pojednania.

Centralnym wydarzeniem była msza św. pod przewodnictwem pasterza diecezji kieleckiej, ks. biskupa Jana Piotrowskiego, sprawowana w koncelebrze z biskupami pomocniczymi, kurialistami i wszystkim pielgrzymującymi kapłanami. Na jej rozpoczęcie biskup kielecki powiedział m.in. „Pielgrzymowanie, jakie przeżywamy, nie było nowością w życiu Kościoła. Wyrastało z tradycji biblijnej pierwszego przymierza. Dziękujemy Bożej Opatrzności za to, że możemy znaleźć się dziś w Diecezjalnym Sanktuarium błogosławionego Wincentego Kadłubka, wcześniej biskupa krakowskiego i przez pięć lat mnicha cysterskiego. Zechciejmy ubogacić się Jego duchowością, a przede wszystkim powierzyć się Chrystusowi na naszą codzienną służbę. Abyśmy służyli tylko Jemu, naszemu Panu. Ogarniam Was wszystkich pasterską modlitwą”.

Po zakończeniu Eucharystii biskupi udali się do kaplicy bł. Wincentego Kadłubka i tam, przed jego relikwiami, dokonali zawierzenia prezbiterium diecezji kieleckiej, przemożnej opiece wybitnego biskupa, dziejopisarza i mnicha cysterskiego – Mistrza Wincentego.

Ostatnim akcentem spotkania był pielgrzymi posiłek, którym nasza wspólnota cysterska podjęła przybyłych gości. Ufamy, że tegoroczna pielgrzymka przyczyni się do duchowego ożywienia i wzrostu kapłańskiej wspólnoty posługującej ludowi Bożemu w Kościele Kieleckim.

Foto: br. now. Szymon  

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie