Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

14 lipca ogłoszono wyniki naboru do rządowego programu Polski Ład na prace konserwatorskie przy zabytkach. Wśród beneficjentów znalazł się nasz cysterski zespół klasztorny w Jędrzejowie. Dzięki przyznanym środkom zostanie kompleksowo odrestaurowana elewacja kościoła klasztornego.

Ta wspaniała wiadomość była wyczekiwana od dawna. Kwota dofinansowania też jest bardzo duża – 3 430 000 zł. Całość inwestycji jest szacowana na 3 500 000 zł. Prace konserwatorskie które mają być przeprowadzone na obiekcie będą polegały na pełnej konserwacji elewacji kościoła klasztornego. Uzyskanie dotacji z programu Polski Ład pozwoli na potraktowanie prowadzonych prac całościowo wobec tego cennego obiektu. Należy podkreślić, że jednoczasowe działanie konserwatorskie, prowadzone kompleksowo jest niezwykle istotne - zachodzące w obiekcie procesy starzenia i degradacji są stopowane w tym samym momencie, a nieuchronny proces patynowania powierzchni zachodzi równomiernie. 

Planowane działania skupiać się mają na: powstrzymaniu procesów degradacji okładzin kamiennych i tynków poprzez ich oczyszczenie, impregnację strukturalną, wymianę zwietrzałych tynków w systemie tynków renowacyjnych, uzupełnienie kamiennego detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, ewentualne interwencje konstrukcyjne stabilizujące obiekt, przegląd i naprawę lub wymianę miedzianych obróbek blacharskich. Wymienione działania powinny uchronić cenny zabytek przed postępującą degradacją, która - co dowodzą obserwacje na innych obiektach zabytkowych - ma charakter wykładniczy.

Działania przy elewacji klasztoru oraz elewacji kościoła posiadają pełną aprobatę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i są uważane za konieczne dla zatrzymania procesów degradacji.

Wobec powyższego, ufamy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy tę długo wyczekiwaną realizację. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym starania opactwa o przyznanie środków finansowych znalazły szczęśliwy finał.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie