Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego dla wszystkich wiernych, którzy włączą się w obchody roku jubileuszowego.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1141/22/I

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pomnożenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej w specjalny sposób przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, wziąwszy pod uwagę prośby przysłane do niej niedawno przez Najdostojniejszego Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, wraz z Opatem Zakonu Cysterskiego Opactwa Jędrzejowskiego, znajdującego się na terenie tejże Diecezji, łaskawie zezwala, aby z okazji uroczystości ku czci Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa i mnicha, które będą odbywać się od dnia 8 marca 2023 roku do dnia 8 marca 2024 roku, wszyscy wierni mogli z niebiańskich skarbców Kościoła uzyskać odpust zupełny, który będą mogli również ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, byleby prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepiwszy się Komunią świętą, pobożnie nawiedzili jako pielgrzymi kościół opacki i parafialny Błogosławionego Wincentego Kadłubka i tam wzięli pobożny udział w obrzędach jubileuszowych albo przynajmniej przez stosowny czas oddali się pobożnym rozmyślaniom, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim, wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Wincentego Kadłubka.

Wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna poważna przyczyna, będą mogli zyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed jakimkolwiek obrazem dołączą duchowo do uroczystości jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności. Aby przeto dzięki miłości pasterskiej ułatwić wiernym dostęp do Bożej łaski osiąganej dzięki kluczom Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie z Zakonu Cysterskiego, Proboszcz i kapłani wyposażeni w stosowne upoważnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret ma ważność tylko jednorazową. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 9 lutego w Roku Pańskim 2023.

+  MAURUS  Kard.   PIACENZA
Penitencjarz Większy

+ KRZYSZTOF NYKIEL
Regens

dekret

 

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie