Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Eucharystia i procesja do Kopca Spotkania były głównym wydarzeniem trzeciego dnia przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył o. dr Piotr Chojnacki, opat prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego, który przybył z Krakowa-Mogiły.

Podczas Eucharystii sprawowanej z formularza o błogosławionym Wincentym, Słowo Boże wygłosił główny kaznodzieja odpustu – ks. kanonik Jan Zwierzchowski. W zwięzłych słowach mówił o miłości Błogosławionego Patrona do Matki Najświętszej, o idei Jej naśladownictwa, o potrzebie wpatrywania się w Jej życie i ufnego zawierzenia wszystkich trosk, wierząc, że Niepokalana przedstawi je Synowi.

Po Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja do kopca, który upamiętnia miejsce, w którym jędrzejowski konwent powitał zmierzającego pieszo z Krakowa biskupa Wincentego. Podczas drogi uczestnicy rozważali tajemnice radosne różańca świętego, zaś po przybyciu do kopca przewodniczący liturgii odmówił modlitwę wypraszającą radość kanonizacji. Procesja znalazła swoje wypełnienie w kaplicy błogosławionego Wincentego, gdzie miało miejsce uroczyste błogosławieństwo i ucałowanie relikwii.

Już w niedzielę odbędą się główne uroczystości jubileuszowe. Mszy św. o godz. 12.00 przy ołtarzu polowym przewodniczył będzie J. Em. Ks. Stanisław kard. Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski, on też skieruje do zebranych Słowo Boże. Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za dar beatyfikacji oraz modlitwy o rychłą kanonizację.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie