Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej – to nie tylko tytuł orędzia Benedykta XVI z 2011 roku, ale także słowa-klucze do zrozumienia nowej inicjatywy cystersów z Jędrzejowa. Mnisi zaznaczają swoją obecność w wirtualnej przestrzeni dzięki nowej stronie internetowej oraz profilom na Facebooku i Twitterze.

Prawda Ewangelii – jak pisze Benedykt XVI – domaga się konkretnej odpowiedzi. Tą Ewangelią, jako cystersi, chcemy żyć oraz skutecznie przepowiadać ją światu. Efektywność głoszenia Słowa weryfikuje się w dawaniu odpowiedzi, w zmianie życia, w szukaniu świata wartości. I na tym nam, mnichom z Jędrzejowa, zależy. Ufamy, że relacje tworzone w sieci, będą miały początek, przeniosą się lub znajdą finał w rzeczywistym spotkaniu, w rozmowie, w wymianie doświadczeń i myśli, we wspólnym szukaniu Boga. Dzielenie się naszym poszukiwaniem, naszą drogą i sposobem życia, może kogoś zainspirować, skłonić do myślenia, dać impuls do weryfikacji dotychczasowej drogi. Chcemy też uczyć się od innych, słuchać, czytać – być w drodze RAZEM.

Zapraszamy na naszą ciągle rozwijającą się stronę internetową, na profile na Facebooku i na Twitterze. Zapraszamy do naszego opactwa na liturgię, rozmowę czy wspólne zwiedzanie. Mnisi jędrzejowscy mają słynnego współbrata – bł. Wincentego Kadłubka – w naszym zamyśle strona www ma stać się także bazą informacji o tym nieprzeciętnym człowieku. Zapraszamy do modlitwy za jego wstawiennictwem i o jego kanonizację.

Oficjalnie rozpoczynamy naszą działalność w święto Przejścia do nieba św. Benedykta, jemu zawierzamy to dzieło, naszą wspólnotę i internautów. Naszym pragnienie jest tożsame z gorącym pragnieniem św. Benedykta – aby Bóg, we wszystkim był uwielbiony.

cystersi jędrzejowscy

21 marca 2013, w święto Przejścia do nieba św. Benedykta

cystersi zarzucają interentowe sieci

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie