Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W jubileuszowym roku wincentiańskim do naszego opactwa przybywają wierni, turyści i pielgrzymi z różnych stron geograficznych, ale także zrzeszeni w wielorakich grupach, stowarzyszeniach czy związkach. W środę 23 sierpnia nasz klasztor stał się miejscem spotkania i modlitwy dla niewidomych i niedowidzących z terenu diecezji kieleckiej.

W dniach 24-27 sierpnia serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach dorocznego odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Wspólnie oddajmy Bogu chwałę za dar tego niezwykłego kronikarza, biskupa i mnicha cysterskiego. Poniżej prezentujemy program obchodów.

W niedzielę, 20 sierpnia, podczas świątecznej sumy, jako wspólnota cysterska i parafialna, pożegnaliśmy pana organistę Grzegorza Pruskiego, który niebawem przestanie pełnić swoją służbę i wyjedzie z Jędrzejowa.

W roku jubileuszowym w każdy drugi piątek miesiąca w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie gromadzą się wierni poszczególnych dekanatów naszej diecezji, aby przyzywać wstawiennictwa Mistrza Wincentego dla swoich wspólnot, rodzin i osobistych spraw. W sierpniu czuwali wierni z dekanatów pińczowskiego, stopnickiego i wodzisławskiego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie