Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W piątek 2 lutego, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego w naszych piwnicach miał miejsce ostatni wykład z cyklu „Wieczory z Mistrzami”. Tym naszym gościem był człowiek od lat związany z jędrzejowskim klasztorem – Adam Snochowski, konserwator dzieł sztuki.

Od lat pan Adam pracuje nad przywracaniem blasku kolejnym elementom wystroju naszego kościoła i klasztoru. Wśród prac, które noszą na sobie znamię jego warsztatu, są między innymi stalle w prezbiterium, ambona w nawie głównej, obrazy w refektarzu, zabytkowy kredens czy też płaskorzeźby w tym samym miejscu.

Do głównych postulatów naszego gościa należy zachęta do wzięcia odpowiedzialności za dziedzictwo powierzone nam przez minione pokolenia. Pan Adam zachęcał do współdziałania w dziele renowacji naszego klasztoru i kościoła oraz formował słuchaczy do odpowiedniego traktowania sztuki, która jest wyrazem ludzkiego geniuszu oświeconego łaską Bożą.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum