Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Tradycyjnie już w uroczystość Objawienia Pańskiego członkinie kół różańcowych działających przy naszym sanktuarium spotkały się na mszy św. i opłatku.

Eucharystii przewodniczył opiekun kół – o. Jakub Zawadzki, na jej zakończenie dokonał poświęcenia wody, kredy i kadzidła. Po mszy św. w refektarzu klasztornym, przy suto zastawionych stołach, miało miejsce spotkanie rekreacyjne. Na początku został odczytany fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa, następnie uczestnicy przełamali się opłatkiem i obdarowali świąteczno-noworocznymi życzeniami.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum